מדיניות האתר

יעליק נוזלים בע"מ ח.פ. 515227064

כללי

 1. אתר flavors.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים.
 2. העוסק – העוסק הינה חברת יעליק נוזלים בע"מ ח.פ. 515227064 המפעילה עסק הידוע בשם "יעליק", ובכלל זה את האתר. כתובת החברה הינה רח' החרושת 3 א.ת. קריית ביאליק 2751020.
 3. המוצרים – הסחורה המוצעת למכירה באתר, ניתן להגיע בתיאום מראש.
 4. יום עסקים – כל יום שאינו יום שישי, שבת, ערב חג, חול מועד, או שבתון.
 5. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שנעשה באתר, לרבות גלישה באתר וכן הזמנת ו/או רכישת מוצרים. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו בפרשנות הוראות התקנון. רק האמור בתקנון זה יחייב את העוסק, ומקום בו יש סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לאמור במקום אחר כלשהו באתר או במקום אחר – יגבר האמור בתקנון זה.

 

תנאי השימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע 

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת חומרי גלם לשימוש פרטי בלבד ועל אחריות המשתמש בלבד. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים.
 1. כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
 2. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין כל משתמש באתר לבין העוסק לכל דבר ועניין, יובהר בהקשר זה, כי עצם ביצוע כל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי התקנון. משתמש שאינו מסכים לתנאי התקנון במלואם מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 3. רק משתמש שהינו מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, רשאי להשתמש באתר. משתמש שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את האפוטרפוס בתנאי תקנון זה, ולקבל את אישורו לשימוש באתר.
 4. כל שימוש שיעשה באתר על ידי אותו משתמש יהווה הסכמה שלו ושל האפוטרפוס שלו לתנאי תקנון זה.
 5. הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
  • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש;
  • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי;
  • המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה, אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספק את המוצרים, תימסר על כך הודעה לצרכן עד שלושה ימי עסקים.
 6. העוסק רשאי למנוע כל שימוש באתר מצד כל גורם המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר, או שהתנהגותו אינה הולמת או אינה בהתאם להוראות תקנון זה.
 7. כל משתמש המבצע רכישה דרך האתר מתחייב כי לא יעשה כל שימוש מסחרי במוצרים שרכש באמצעות האתר, וכי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצדדים שלישיים, אלא אם קיבל את הסכמת העוסק לכך בכתב או מראש.
 8. מבלי לגרוע מזכותו על פי כל דין, מובהר בזאת כי העוסק יהיה רשאי לבטל כל עסקה שנעשתה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.
 9. העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה, וכן להפסיק ולשנות את פעילות האתר, ללא צורך במתן התרעה ו/או התראה מוקדמת , ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. תוקפו של כל שינוי יחל מרגע פרסומו.

 

מדיניות שירותים, מחירים וביצוע הזמנה 

 1. באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד, ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה ולמלא הפרטים המבוקשים.
 2. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי חוק אלא אם צוין אחרת. מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח אשר תתווסף למחירי המוצרים.
 3. העוסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר, ואת תעריפי המשלוחים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באמצעות האתר יהיה המחיר שיתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל (PayPal) באמצעותו יבוצע התשלום).
 4. העוסק רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, וכן רשאי העוסק להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, ללא מתן הודעה מוקדמת על כך.

 

מדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בפרק זה להלן כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרק זה להלן להוראות החוק, יחולו הוראות החוק.
 2. החזרת מוצרים תתבצע עד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה או נפגמה, לא נעשה במוצר שימוש והוא במצב תקין לחלוטין וע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.
 3. לא ניתן להחזיר מוצר אשר אריזתו נפתחה או שנעשה בו שימוש, המוצרים אשר נמכרים באתר זה הינם רובם לשימוש אוראלי (עישון) ולכן לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר פתיחתם ו/או כאשר המוצרים נקנו בצורת "חלקי חילוף" כך שהינם פתוחים וללא האריזה. לא ניתן להחזיר נוזל מילוי.
 4. החזרת כספים תתאפשר באותו אמצעי בהם בוצע התשלום עבור הטובין ו/או ע"י זיכוי כרטיס אשראי / העברה בנקאית / חשבון פייפאל שבאמצעותו בוצע התשלום.
 5. מובהר כי לא תתאפשר ביטול עסקה בה נרכש מוצר בהזמנה ו/או מוצר קיים בו בוצעו שינויים לבקשתו של הלקוח.
 6. מובהר כי לא יינתן החזר כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

מדיניות מימוש אחריות

אחריות למוצרים תיושם ע"פ הרשום בדף המוצר, במידה וברשותך מוצר באחריות שנפגם אנו נחליף אותו בחדש ללא כל תמורה נוספת, יש לשלוח את המוצר בתיאום מראש למשרדי החברה ולאחר בדיקת המוצר אם אכן יתגלה כי המוצר תקול ולא נפגם כתוצאה משימוש לקוי, יישלח חזרה ללקוח מוצר חלופי תקין ו/או חדש.

משלוח ואספקה

 1. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.
 2. זמן אספקה ממוצע הינו 3-7 ימים, המשלוח מתבצע דרך דואר ישראל (רשום).
  בעת ההזמנה ללקוח יש אופציה לבחור במשלוח בדואר אקספרס. זמן אספקה למשלוח בדואר אקספרס הוא עד 48 שעות.
 3. במידה והמוצר לא הגיע אליכם בתוך 7 ימי עסקים נא להפנות זאת לתשומת ליבנו לבדיקת הנושא לאלתר.
 4. העוסק ישלח ללקוח את המוצרים שהזמין באמצעות משלוח בדואר רשום בתוך פרק הזמן שיובטח בעת ביצוע ההזמנה. אחריות העוסק הינה להעביר את המוצרים המוזמנים למשלוח באמצעות דואר ישראל במסגרת פרק הזמן שיובטח בעת ביצוע ההזמנה. מניין פרק הזמן הנ"ל יחל במועד משלוח ההודעה ללקוח בדבר אישור העסקה (במקרים בהם הודעה בדבר אישור העסקה תישלח ללקוח לאחר השעה 18:00 יחל מניין פרק הזמן הנ"ל מן היום שלמחרת משלוח ההודעה כאמור).
 5. יתכנו עיכובים בהעברת המוצרים שהוזמנו למשלוח באמצעות דואר ישראל ו/או באספקת המוצרים ללקוח עקב סיבות שאינן בשליטת העוסק, כגון כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה או השבתה של דואר ישראל, תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או בכל רשת תקשורת אחרת או כל סיבה אחרת. העוסק לא יהיה אחראי לכל איחור בהעברת המוצרים שהוזמנו למשלוח באמצעות דואר ישראל ו/או באספקת המוצרים ללקוח במקרים כאמור.
 6. העוסק אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל ו/או כל גורם שלישי שהוא.
 7. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש, ויגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
 8. יובהר, כי זמן השילוח של דבר דואר רשום תלוי בדואר ישראל, והעוסק לא יהיה אחראי לכל עיכוב בקבלת המוצרים שמקורו בדואר ישראל.
 9. האפשרות לספק מוצרים המוזמנים באמצעות האתר מוגבלת לאיזורי החלוקה של דואר ישראל. לפיכך, גם אם התקבלה ונקלטה באתר הזמנה לאיזור שאינו נמצא במפת איזורי החלוקה של דואר ישראל, ונשלחה ללקוח הודעה בדבר אישור העסקה, העוסק לא יהיה חייב לספק את המוצרים שהוזמנו באותה הזמנה, ותישמר לו הזכות לבטל את העסקה.
 10. במקרים מסויימים יוכל העוסק לספק מוצרים גם אל מחוץ לאיזורי החלוקה של דואר ישראל, וזאת בתיאום טלפוני מראש, ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 11. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף או חשבון פייפאל פעיל, לפי העניין, שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי או חברת פייפאל, לפי העניין, אישרה את העסקה שבוצעה.
 12. העוסק יהיה רשאי לבטל את העסקה בכל מקרה בו המוצרים יוחזרו אליו עקב אי איסופם על ידי הלקוח מדואר ישראל.

ביטול עסקה ע"י החברה

 1. אישור העסקה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. ייתכנו מצבים בהם מוצר מסויים המוצע למכירה באתר לא יהיה קיים במלאי במועד ביצוע ההזמנה, או כי תהיה קיימת בעיה כלשהי באספקתו, מכל סיבה שהיא. במקרים כאמור יהיה העוסק רשאי להודיע ללקוח על ביטול ההזמנה, וזאת גם במקרים בהם קיבל הלקוח קודם לכן הודעה בדבר אישור העסקה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם לה ו/או לצד שלישי. למותר לציין, כי במקרים כאמור העוסק ישיב ללקוח כל סכום ששילם בגין העסקה, במידה ואכן שילם, ו/או יבטל את החיוב בגין העסקה, במידה ובוצעה
 2. העוסק יהיה רשאי שלא לאשר הזמנה של לקוח ו/או לבטל כל עסקה שנעשתה באמצעות האתר, וזאת גם במקרים בהם קיבל הלקוח קודם לכן הודעה בדבר אישור העסקה, וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה העוסק רשאי שלא לאשר הזמנה ללקוח ו/או לבטל עסקה שנעשתה באמצעות האתר במקרים בהם נפלה טעות סופר במחירי המוצרים או במקרים בהם בוצעה הזמנה על ידי לקוח אשר ביטל בעבר עסקה שבוצעה באמצעות האתר
 3. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
  • במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר. 
  • החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, זיהתה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר. 
  • במקרה שבו האתר או הנהלת החברה לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

תשלום בגין השירותים 

התשלום מתבצע באמצעות העברה בנקאית / כרטיס אשראי / פייפאל. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן לייצור קשר טלפוני עם נציג שירות כדי למסור את פרטי כרטיס האשראי.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' , בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 2. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים והליכים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי החברה ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. 
 3. החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

בעלות ושמירה על זכויות 

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל. 

הגבלת אחריות 

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שמוצג באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. 

האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר הינו אמין, במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול. 

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. 

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר, וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע"י האתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.  

הצהרת פרטיות

 1. אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו, למעט:
  • א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.
  • ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.
 2. העוסק אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו.
 3. העוסק נוקט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים באתר. יחד עם זאת, היות ומדובר בסביבה מקוונת, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת וכל מוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. העוסק לא ישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, ככל שיגרם, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים או דליפת פרטי אמצעי תשלום.
 4. העוסק לא יהיה אחראי לכל שימוש לא מורשה של כל צד שלישי מפרטי הלקוחות שירשמו באתר.
 5. העוסק מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת המידע ללקוחותיו, וכן בהתאם להוראות תקנון זה. יובהר, כי פרטי ההזמנה יועברו לחברת כרטיס האשראי או חברת פייפאל, באמצעותה יבקש הלקוח לבצע את תשלום העסקה, לפי העניין.
 6. יחד עם זאת, העוסק יהיה רשאי להעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לצד שלישי אם יתקבל בידיו צו שיפוטי המורה לו לעשות כן או אם הוראות החוק יחייבו אותו לעשות כן.
 7. חרף האמור לעיל, העוסק יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים האישיים של לקוחותיו בכל מחלוקת או הליך משפטי, לרבות במקרים של איום בנקיטת הליכים משפטיים, בינו לבין לקוחותיו.
 8. העוסק יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ו/או הצגתו ו/או מסירתו לגורמים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 9. העוסק יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטי לקוחותיו לצורך משלוח דברי פרסומות מטעמו ו/או הצגת או משלוח עדכונים ללקוח, באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני, בתנאים המפורטים בתקנון זה, כאמור לעיל.
 10. העוסק יהיה רשאי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" ("cookies") שיושתלו במחשב המשתמש. יובהר, כי קבצי "העוגיות" אינם מכילים כל מידע העשוי לזהות את המשתמש באופן אישי, וכי יש באפשרות המשתמש לכוון את תוכנת הדפדפן בה הוא עושה שימוש כך שלא יקלטו במחשבו קבצי "עוגיות" או שימחקו.
 11. יובהר, כי במקרה בו יבחר הלקוח לשלם את תמורת העסקה באמצעות חשבון פייפאל, יהיה השימוש בחשבון פייפאל, על כל המתחייב מכך, כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והסודיות של פייפאל.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או כל שימוש באתר ו/או כל הזמנה ו/או עסקה שיבוצעו באמצעות האתר הינו הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או כל שימוש באתר ו/או כל הזמנה ו/או עסקה שיבוצעו באמצעות האתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה. האמור בסעיף זה חל גם על משתמש שאינו תושב ישראל ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תישמע כל טענה לפיה ישראל אינה פורום הנאות או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.